Sunday, September 5, 2010

மொபைல் விளம்பரங்கள்
2 comments:

cheena (சீனா) said...

அன்பின் இஸ்மத்

அழகிய அலை பேசி விளமபரங்கள் - பகிர்வினிற்கு நன்றி. நல்வாழ்த்த்கள் இஸ்மத் - புனித ரமலான் தின வாழ்த்துகளும்

நட்புடன் சீனா

கிளியனூர் இஸ்மத் said...

அன்பின் சீனா உங்களின் வருகையைக் கண்டு மனம் மகிழ்கிறேன்...இனிய ஈத்பெருநாள் நல் வாழ்த்துக்கள்...