Sunday, June 6, 2010

சவுதிஅரேபியாவில் ஆகாயத்திலிருந்து பனிகற்கள்
1 comment:

கக்கு - மாணிக்கம் said...

சில வருடங்களுக்கு முன்னர் நான் ஷார்ஜாவில் வசித்தபோது
இதேமாதிரி பனிக்கட்டி மழை பொழிந்து நிறைய கார்கள்
சேதமாயின.